GDPR

Endast personuppgifter relevanta i projekt (kontaktuppgifter och roll i organisation) samlas och lagras i krypterat filformat. Uppgifterna arkiveras inte och överlåts ej till tredje part i reklam- eller annat syfte, om lag inte så kräva. Vid frågor, kontakta Arcum för info.