Kv Koret Uppsala

Ett nytt bostadskvarter invid Råbyvägen i Uppsala. Projektet innehåller tre hus-kroppar med 64 yteffektiva hyresbostäder, underliggande garage samt tre lokaler mot ett litet torg och Råbyvägen.

Beställare:
Uppsalahem AB

2015-2018