AB Sigtunahems huvudkontor Märsta

Kontors- och restauranglokaler i centrala Märsta. I det energieffektiva projektet ingår också ett mindre antal yteffektiva bostäder.

Beställare:
AB Sigtunahem / Grytnäs Projekt AB

2002-2004