Utveckling Norrbacka Märsta

Exploateringsutredning av ett befintligt bostadsområde. Utmynnade i förtätning i området med tre nya flerbostadshus som rymmer 86 lägenheter, samt komplettering med 60 nya ettor i befintligt bostads-bestånd.

Beställare:
Rikshem AB

Vid expl.utredning även Sigtunahem

2010-2016