Åkerö Brofäste Leksand

I centrala Leksand vann vi tillsammans med Lillskär hösten 2016 en mark-anvisningstävling. Leksands kommun efterfrågade bland annat ett nytt land-märke med utsikt över trädtopparna vid Åkerö brofäste. Förslaget med faluröda fyravåningshus med träpanel knyter an till det traditionella Dalarna, medan de högre putsade huskropparna skapar ett kontemporärt blickfång i slutet av bron över Österdalälven.

Beställare:
Lillskär AB

58 lägenheter, 2 lokaler

2016-