Detaljplan för Skölsta Uppsala

Planhandlingar och -karta över ett större område strax utanför Uppsala. I området ingår flera olika fastighetsägare. Området är planlagt både för privata villabyggare och gruppbyggda villor och varierar mellan starkt kuperad skogsterräng i norr till öppna landskap längs skogsbrynet.

Beställare:
Uppsala Kommun

Yta ca 95 hektar

2006-2010