Nåsten Uppsala

Exploateringsutredning för ett 80-tal bostäder, samt illustrationer till detaljplan.

Villor, parhus och mindre flerbostadshus i kuperad skogsterräng med direkt access till Hågadalens naturskyddsområde.

Beställare:
J. Hellgren

2014