Brf. Gryning, Östersund

I Östersunds nya bostadsområde Storsjö Strand vann Arcum år 2021 för andra gången en markanvisningstävling. Projektet togs fram i nära samarbete med Tiö AB och Trångsvikens bygg AB. Projektet erhöll bygglov 2022.

Beställare:
Tiö AB / Trångvikens bygg AB

2020-2022