Djäknen Uppsala

Flerbostadshus i ett kvarter med 77 lägenheter samt två lokaler. Projektet är en del av ett större planarbete med flera aktörer i centrala Uppsala.

Beställare:
JM AB

2016-