Kv. Fröja, Uppsala

Kvarteret Fröja ligger centralt i Uppsala, där var vi med från första skiss till relationshandling för påbyggnad av ett våningsplan innehållande 9 lägenheter på ett befintligt bostadshus samt renovering av de 30 befintliga lägenheterna. 

Beställare:
Rikshem ab

2021-22