Detta är Arcum

Arcum arkitektkontor grundades i början av 1980-talet av Lennart Persson och är ett av Uppsalas äldsta arkitektkontor! Kontoret finns sedan 1994 i den vackra KFUM-borgen vid Fyrisån i Uppsala.

Arcum är ett sammansvetsat team som arbetar i virtuell 3D-miljö och med varierande uppdrag, allt från stadsplanering till husbyggnad. Många av våra uppdrag ligger i Uppsala, Sigtuna och Stockholms kommuner, men vi har även projekt runt om i Sverige så som i Östersund och Leksand. Vi medverkar ofta i projekten ”från ax till limpa”; från exploateringsutredningar till projektering av bygghandlingar.

Våra beställare är kommuner, institutioner och entreprenörer. Vi planerar såväl bostäder och vårdanläggningar, som skolor och kontorsbyggnader. Vi är personligt engagerade och nyfikna, lyhörda inför uppdragsgivares önskemål och brukares behov. I projekten läggs stor vikt vid anpassning till platsen, funktionella och effektiva planlösningar samt en arkitektur som håller över tid. Vi tror att framgång grundar sig på en helhetssyn där estetik, funktion, miljömedvetenhet och ekonomi är lika viktiga beståndsdelar.