Referenser

 

Beställare:

Uppsalahem
MVB
Rikshem
AP-Fastigheter
Boklok
Dombron
Genova Bostad
Grytnäs Projekt
HMB
HZ Bygg
Håbo Kommun
IR Bygg
JM
Järntorget
K360
Knivsta Kommun
Komfast
Lillskär
NCC
Peab
Riksbyggen
Seniorgården
Serneke
Sigtunahem
Skanska
SSSB
Uppsala Kommun
Valjeviken
VT Construction

Bostäder:
Takryttaren, nyb. hyresrätter, 2023 – pågår
Fasanstigen, omb. hyresrätter, 2023
Kv. Smeden, nyb. hyresrätter, 2024
Kv. Modellen, nyb. hyresrätter, 2023
Brf. Gryning, markanvisningstävling, 2022
Kv Fröja, omb. samt nyb. hyresrätter, 2022
Idlången, nybyggnad hyresrätter, 2021
Norrbacka etapp B, nyb. hyresrätter, 2021
Sävlången, nybyggnad hyresrätter, 2020
Norrbacka etapp A, nyb. hyresrätter, 2020
Marmorvägen, omb. hyresrätter, 2017
August Söderman, omb. hyresrätter, 2017
Leksand, markanvisningstävling, 2016
Klockargården, omb. brf flerbost.hus, 2016
Kv. Vapenhuset, flerbost.hus, 2016
Kapellgärdet, hyresrätter, 2016
Råbyv., nyb. hyresrätter flerbost.hus, 2016
Storsjö Strand, brf flerbostadshus, 2016
Skarholmen, parallellt uppdrag, 2015
Kapellgärdet, parallellt uppdrag, 2015
Norra Hamnen, parallellt uppdrag, 2015
Sleipnergatan, ombyggnad bostäder, 2015
Norrbacka 60/1, omb. bostäder, 2015
Rosendal, markanvisningstävling, 2014
Kv. Gnejsen, ombyggnad hyresrätter, 2014
Norrbacka, brf. samt hyresr. flerb.hus, 2014
SommarRo, brf flerbostadshus, 2014
Kv. Jägra, ombyggnad hyresrätter, 2013
Medicinaren, omb. studentbostäder, 2011
Tallstigen, ombyggnad till hyresrätter, 2011
Danderyd, brf 55+ flerbostadshus, 2011
Båtsman, brf 55+ flerbostadshus, 2011
Munkholmen brf småhus, 2009
Tvillingbackarna hyresrätter parhus, 2009
Glimmervägen, hyresrätter flerbost.hus, 2007
Kalmarsand, brf småhus, 2004
Södergatan, hyresrätter flerbost.hus, 2004
Stationsgatan, hyresrätter flerbost.hus, 2004
Hälleberget, brf 55+ flerbostadshus, 2004
Nyboda, småhus, 2004
Skörby, brf småhus, 2003
Norrängen, brf småhus, 2003
Nordstjernan brf småhus, 2002
Lillsjön, brf småhus, 2002
Alsike, småhus, 2000
Rosersberg, hyresbostäder, 2000

Detaljplaner & expl.utredningar:
Grandinsbacke, expl.utredning, 2024 – pågår
Eriksberg, expl.utredning, 2023 – pågår
Marielund, expl.utredning, 2022 – pågår
Kv. Vapenhuset, detaljplan, 2021
Örnäs, exploateringutredning, 2015
Norrtälje, exploateringsutredning, 2015
Samariterhemmet, detaljplan, 2015
Södra staden, programarbete, 2014
Hamberg, exploateringsutredning, 2014
Jälla, exploateringsutredning, 2013
Nåsten, exploateringsutredning, 2013
Norrbacka, detaljplan, 2013
Spakbacken-Östuna, program, 2011
Skölsta, detaljplan, 2010
Kv Fabriken, detaljplan, 2010
Kv Varpen-Spolen, detaljplan, 2010
Kv Hovstallängen, detaljplan, 2010
Övre Ekilla, 2010
Kungsängen, program, 2009
Kraftledningen, parallellt uppdrag, 2008
Alsike, exploateringsutredning, 2008
Folke Bernadotte, expl.utredning, 2008
Humlegården, detaljplaner, 2007 samt 2008
Ymer, detaljplan, 2007
Norra Sigtuna, expl.tävling, 2007
Knivsta Centrum, expl.utredning, 2007
Nor, planprogram, 2005
Galaxen, detaljplan, 2005
Til, detaljplan, 2005
Triangeln, detaljplan, 2005
Danmarks by, parallellt uppdrag, 2005
Ekhaga, exploateringsutredning, 2004
Kv Lagerlöf, detaljplan, 2004
Kv Klockaren, detaljplan, 2003
Fyrisvallen, detaljplan, 2003
Trevlinge, detaljplan, 2003
Tingvalla, detaljplan, 2003
Hälleberget, detaljplan, 2002
Hamberg, detaljplan, 2002
Fansta, detaljplan, 2001

Vård:
Takryttaren, LSS-boende, 2024 – pågår
Violinvägen, LSS-boende, 2023
Ärlinghem, ombyggnad äldreboende, 2013
Finska Föreningen, utr. äldreboende, 2010
Humlegården, vårdanläggning. 2009
Ymer äldreboende, utr. och program, 2007
Hemskogen, om-/ tillb. äldreboende, 2006
Galaxen, gruppbostad, 2006
Läkarhuset i Märsta, ombyggnad, 2005
Lilla Brännbo, gruppbostad, 2005
Trollbergsvägen, gruppbostad, 2005
Södergatans gruppbostad, 2004
Pilsbo gruppbostad, 2003
Bollbacken, gruppbostad, 2002

Kontor och centrumverksamhet:
Escaperoom, lokalanpassning, 2024
Restaurang Duo, lokalanpassning, 2023
Heidenstamstorg, lokalanpassningar, 2023
Spa, lokalanpassning, 2019
Sushi 54, lokalanpassning, 2019
Rosendal livsmedelsbutik, lokalanp., 2016
Frode kontor, lokalanpassning, 2015
Yogahuset, lokalanpassning, 2015
ICA Lappis, 2010
NCC kontor, tillbyggnad, 2008
Stenkakan restaurang, nybyggnad, 2007
Folkets hus Uppsala, ombyggnad, 2005
Sigtunahems huvudkontor, nyb., 2004
Skanska huvudkontor Bålsta, 2004

Skolor:
Idlången förskola, nybyggnad, 2021
Stenhagen förskola, ombyggnad, 2019
Labanskolan, ombyggnad, 2013
Hällsboskolan, ombyggnad, 2013
Tallholma förskola, om- och tillb., 2007
Edda förskola, om- och tillbyggnad, 2006
Tingvallaskolan, tillbyggnad, 2005
Väringaskolan, om- och tillbyggnad, 2005
Ekilla sporthall, ombyggnad, 2005
Scandic Hotel Business School, omb, 2000

Övrigt:
Stiftelsen Oscar Ias minne, utredning, 2010
Norrbacka utv., enkät och utställning, 2010
Kv Bössan, utredning kulturhistoria, 2009
Solvalla Slakteri, 2009
Märsta Ridklubb klubbhus, 2006
Märsta Ungdomsgård, omb, mark 2006
Trafikantcentrum, 2006
Brandstation Sigtuna, ombyggnad, 2005
Löten Bridgeklubb, förslagshandlingar, 2004
Lagerlöf stam- och fasadrenovering, 2004
Trio con Brio, tävlingsförsl, musikens hus, 2002