Lokalanpassningar

Något som vi ofta gör är lokalanpassningar. Att exempelvis omvandla en oanvänd yta till bostäder eller skapa en restaurang i en tom lokal är ibland utmanande, men roligt.

På bilden:
Restaurang Duo, Uppsala